Meer kleur in de jeugd-GGZ

Media
R. Beunderman
A. Savenije
M. Mattheijer
P. Willems
D. Korfker
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:1872

Meer kleur in de jeugd-GGZ. Onder redactie van R.Beunderman, A.Savenije, M.Mattheijer en P.Willems. 159 bl., fig. Van Gorcum, Assen 2004. ISBN 90-232-4054-5. Prijs: ingen. € 23,50.

Meer kleur in de jeugd-GGZ is een weergave van een aantal lezingen die werden gehouden tijdens het themajaar ‘Interculturalisatie Amsterdamse jeugd-GGZ’ in 2003. Meer…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties