Meer dan 10 jaar revisie-sanerende en revisie-reconstructieve oorchirurgie bij chronische otitis media; goede langetermijnresultaten

Onderzoek
J.E. Veldman
W.W. Braunius
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:1563-7
Abstract

Samenvatting

Doel

De langetermijnresultaten beschrijven van revisiechirurgie bij chronische otitis media.

Opzet

Retrospectief.

Plaats

Academisch Ziekenhuis Utrecht.

Methode

Na 323 sanerende revisieooroperaties en (of) revisietympanoplastieken in de periode 1931-1995, door dezelfde operateur uitgevoerd, werd follow-uponderzoek verricht (follow-upduur: minimaal 1, maximaal 14 jaar). Anatomische en functionele resultaten werden in diverse subgroepen met elkaar vergeleken.

Resultaten

Het cholesteatoompercentage bedroeg preoperatief 34 (n = 99), na revisiechirurgie 11 (n = 9; residueelrecidief). Van 199 patiënten met een tevoren niet aanwezig cholesteatoom ontstond bij 9 na revisiechirurgie een de-novo-cholesteatoom (5). Bijna 90 van de patiënten kreeg na de revisieoperatie een droog oor met gesloten trommelvlies. Revisietympanoplastiek alleen leidde bij 79 tot een restgeleidingsverlies ≤ 30 dB (n = 27). Revisiesanering met revisietympanoplastiek leverde een sociaal acceptabel gehoor op (≤ 30 dB gehoorverlies) bij 56 van de patiënten na open (n = 91) en bij 71 na gesloten (n = 92) behandeling (vóór operatie was dat respectievelijk 37 en 55).

Conclusie

Revisie-sanerende en (of) revisie-reconstructieve oorchirurgie kan tot zeer bevredigende resultaten leiden.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Keel-, Neus- en Oorheelkunde, Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht.

Prof.dr.J.E.Veldman, keel-, neus- en oorarts; W.W.Braunius, arts.

Contact prof.dr.J.E.Veldman

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties