Zeldzaam, maar met mogelijk grote gevolgen

Cholesteatoom

Klinische praktijk
Marlies L. Timmer
Pepijn A. Borggreven
Rick van de Langenberg
Jasper J. Quak
David R. Colnot
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4285
Abstract

Dames en Heren,

Een cholesteatoom bestaat uit een ophoping van keratine die ontstaat door ingroei van plaveiselepitheel in het middenoor of mastoïd. Hierdoor kan destructie van omliggende structuren van het midden- en binnenoor optreden. Een cholesteatoom is relatief zeldzaam, maar de gevolgen ervan kunnen groot zijn. Herkenning van een cholesteatoom kan lastig zijn en vaak duurt het lang voordat de diagnose wordt gesteld. In dit artikel illustreren wij aan de hand van 2 casussen het belang van tijdige herkenning en verwijzing.

Toets voor nascholing (verlopen)

Aan dit leerartikel was een toets gekoppeld waarmee je nascholingspunten kon verdienen.

Bekijk de toets

Patiënt A is een 7-jarige jongen die door de huisarts naar de kno-arts werd verwezen vanwege herhaaldelijk terugkerende otorroe van het linker oor sinds 4 maanden. Aanvankelijk was behandeling met dexamethason/framycetine/gramicidine effectief. De huisarts dacht op basis van het recidiverende karakter aan otitis externa of otitis media met een perforatie van het trommelvlies.

Bij microscopische otoscopie zag de kno-arts het beeld van effusie met een geheel dof trommelvlies en débris. Audiometrie toonde een geleidingsverlies van 40-45 dB voor alle frequenties. Een kweek van het débris was positief voor Pseudomonas aeruginosa en Escherichia coli. Omdat het klinisch beeld onvoldoende verbeterde na lokale behandeling met bacitracine/colistine en ofloxacine/dexamethason, besloot de kno-arts om onder narcose het trommelvlies van het linker oor te inspecteren en een trommelvliesbuisje te plaatsen. Na de paracentese verwijderde de kno-arts een forse hoeveelheid débris uit het middenoor. Ter plaatse van het pars flaccida (membraan van Schrapnell) van het…

Auteursinformatie

Diakonessenhuis, afd. Keel-, Neus- en Oorheelkunde/Hoofd-halschirurgie, Utrecht: M.L. Timmer, coassistent; dr. P.A. Borggreven, dr. R. van de Langenberg, dr. J.J. Quak en dr. D.R. Colnot, kno-artsen.

Contact D.R. Colnot (dcolnot@diakhuis.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Marlies L. Timmer ICMJE-formulier
Pepijn A. Borggreven ICMJE-formulier
Rick van de Langenberg ICMJE-formulier
Jasper J. Quak ICMJE-formulier
David R. Colnot ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties