Medische registraties: doel, methoden en gebruik

Klinische praktijk
L.K.J. van Romunde
J. Passchier
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:1592-5

Zie ook het artikel op bl. 1615.

In dit tijdschrift zijn de afgelopen jaren herhaaldelijk artikelen verschenen over gegevens uit de Landelijke Medische Registratie, die verzameld zijn door de Stichting Informatiecentrum voor de Gezondheidszorg (SIG). De meeste van deze artikelen waren van de hand van Hoogendoorn, bijvoorbeeld een over tonsillectomie,1 en een over het acute hartinfarct.2 De SIG verzorgt niet alleen de Landelijke Medische Registratie (betreffende ziekenhuisopnamen), maar ook de verpleeghuisregistratie, de registratie van psychiatrische opnamen en nog vele andere registraties. De registratie van opnamen, contacten, ziekten en therapieën is een complexe zaak. In dit artikel gaan wij in op een aantal aspecten van registraties: waarom wordt er geregistreerd, hoe wordt er geregistreerd, hoe worden de gegevens verwerkt en tot slot: hoe kunnen de gegevens gebruikt worden.

Het doel van registraties

Het registreren wordt voor verschillende doelen ondernomen. Essentieel is dat de aard van de gegevens die worden…

Auteursinformatie

Stichting Informatiecentrum voor de Gezondheidszorg, Postbus 14016, 3508 SC Utrecht.

Dr.L.K.J.van Romunde, epidemioloog.

Centrum voor Psychomedisch en Psychotherapeutisch Onderzoek, Rotterdam.

Dr.J.Passchier, psycholoog.

Contact dr.L.K.J.van Romunde

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties