Medische opleiding gaf geen overlevingsvoordeel*

Levensverwachting van Nederlandse medici geboren in 1550-1909
Onderzoek
18-07-2018
Frans W.A. van Poppel, Govert E. Bijwaard, Mart J. van Lieburg, Fred A. van Lieburg, Rik Hoekstra en Frans Verkade

In 1724 verscheen een Nederlandse vertaling van het werk van de Italiaanse medicus Bernardino Ramazzini onder de titel Historisse natuur- en geneeskundige verhandeling van de ziekten der konstenaars, ambagtslieden en handwerkers . Ramazzini’s werk wordt beschouwd als de eerste studie waarin de relatie tussen beroep en ziekte als ordenend beginsel van de nosologie werd gehanteerd. De geneeskunstbeoefenaren komen in het boek in gunstige zin naar voren. Casuïstische waarnemingen vormden lange tijd de basis voor deze en latere beschrijvingen van de gezondheid van medici.

Samenvatting

Doel

Onderzoeken of Nederlandse medici over een periode van eeuwen een overlevingsvoordeel genoten ten opzichte van een qua opleiding en sociale achtergrond vergelijkbare bevolkingsgroep.

Opzet

Retrospectief databaseonderzoek.

Methode

We gebruikten bestanden die informatie verschaffen over de geboorte- en sterftegegevens van 15.649 mannelijke en 659 vrouwelijke medici en van 15.304 mannelijke dominees. Hiermee berekenden we de resterende levensduur op 25-jarige leeftijd in generaties die waren geboren vanaf het midden van de 16e tot het begin van de 20e eeuw. We pasten ‘event history analysis’ toe voor het schatten van de resterende levensduur, afhankelijk van de overleving op 25-jarige leeftijd. Hierbij veronderstelden we dat er sprake was van een Gompertz-verdeling en maakten we gebruik van maximum-‘likelihood’-schatting.

Resultaten

Medici en dominees maakten vanaf het midden van de 16e eeuw een vergelijkbare ontwikkeling door, die werd gekenmerkt door een voortdurende toename van de resterende levensduur, slechts onderbroken door generaties die te maken hadden met een opeenvolging van epidemieën. Ook de hoogte van de resterende levensduur was vergelijkbaar. Pas in generaties die waren geboren in het eerste decennium van de 20e eeuw, kwam de levensverwachting van medici op gelijke hoogte met die van de totale mannelijke bevolking. Vrouwelijke medici geboren vanaf 1850 hadden een hogere resterende levensduur dan de totale vrouwelijke bevolking.

Conclusie

Lange tijd verschafte een medische opleiding geen overlevingsvoordeel.

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing