Medische aspecten van de ruimtevaart

Klinische praktijk
J.H.A. Dambrink
W. Wieling
J.M. Karemaker
J.R. Krol
W.J. Oosterveld
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:395-5

Zie ook het artikel op bl. 392.

De mens heeft maar weinig mogelijkheden om zich aan te passen aan ongebruikelijke levensomstandigheden. Luchtdruk, zuurstofgehalte van de lucht en omgevingstemperatuur moeten binnen relatief nauwe grenzen blijven. Het verblijf van de mens, als landdier, in de ruimte is pas mogelijk geworden, sinds er technische voorzieningen zijn waarmee een microklimaat wordt gecreëerd dat de aardse situatie zo goed mogelijk benadert. Wanneer een ruimtevaartuig in een baan om de aarde cirkelt met hoge snelheid, ontstaat een middelpuntvliedende kracht die de zwaartekracht vrijwel nivelleert. Deze situatie wordt micrograviteit genoemd.12 In een ruimtevaartuig zijn de klimatologische omstandigheden volledig beheersbaar, de zwaartekracht onttrekt zich echter aan elke bruikbare vorm van simulatie. Het ontbreken van de zwaartekracht heeft bij de mens belangrijke effecten op het evenwichtstelsel, het motorische systeem, de mineralenstofwisseling en het cardiovasculaire stelsel.

Bij langdurig verblijf in de ruimte in een kleine geïsoleerde omgeving, spelen…

Auteursinformatie

J.H.A.Dambrink, vliegerarts en huisarts, Br.Halbertsmastraat 21, 8802 ZW Franeker,.

Academisch Medisch Centrum, Amsterdam.

Afd. Inwendige Geneeskunde: dr.W.Wieling, internist.

Afd. Keel-, Neus- en Oorheelkunde: prof.dr.W.J.Oosterveld, KNO-arts.

Universiteit van Amsterdam, Fysiologisch Laboratorium, Amsterdam.

Dr.J.M.Karemaker, fysioloog.

Stichting Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Geneeskundig Centrum, Soesterberg.

J.R. Krol, internist.

Contact J.H.A.Dambrink

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties