Dokter, mag ik de ruimte in?
Open

Vliegmedische overwegingen bij de commerciële ruimtevaart
Stand van zaken
30-11-2011
Marck H.T.M. Haerkens, Ries Simons en André Kuipers
  • Binnen een paar jaar zullen de eerste commerciële bedrijven passagiers op suborbitale vluchten naar de grens met de ruimte brengen.

  • Medische gegevens over het effect van ruimtereizen op mensen zijn voornamelijk afkomstig van professionele astronauten. De gevolgen van suborbitale vluchten voor de gezondheid van ongetrainde passagiers zijn nog zeer beperkt onderzocht.

  • De lage luchtdruk en lage zuurstofspanning op grote hoogte kunnen opgevangen worden met een drukcabine of drukpak.

  • De snelle veranderingen in g-krachten stellen hoge eisen aan de cardiovasculaire adaptatiemechanismen. Ook kunnen gewichtloosheid en g-krachten leiden tot bewegingsziekte.

  • Trillingen en lawaai tijdens de vlucht kunnen de communicatie tussen passagiers en bemanning bemoeilijken. Ook mag de psychologische impact van een ruimtevlucht niet onderschat worden.

  • Er zijn nog geen wettelijke keuringseisen voor commerciële suborbitale vluchten, maar het lijkt gerechtvaardigd voorwaarden te stellen aan de gezondheid van de passagiers.