Medisch-historische marktdag
Open

Mededelingen
27-02-2009

In Nederland zijn veel mensen actief op het terrein van de medische geschiedenis, maar er is slechts weinig gelegenheid tot ontmoeting en uitwisseling. De Stichting Historia Medicinae organiseert daarom een marktdag op vrijdag 8 mei in de Universiteitsbibliotheek Utrecht vanaf 10.00 uur.

Er wordt een aantal korte lezingen gehouden, maar ook is er gelegenheid met elkaar van gedachten te wisselen en de stands van medisch-historische organisaties te bezoeken (genootschappen, musea, antiquariaten, uitgevers). U kunt zich van tevoren aanmelden op f.g.huisman-3@umcutrecht.nl en de kosten voor deelneming (€15,- incl. lunch) overmaken op rekeningnummer 1135214, t.n.v. Penningmeester Stichting Historia Medicinae, Amstelveen, onder vermelding van ‘Marktdag 2009’.