Medicijnresten in oppervlaktewater

Een waterzuiveringssysteem gefotografeerd van bovenaf.
Jet Schouten
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D7201

Jaarlijks verdwijnen er tonnen aan medicijnresten in het riool. Voor waterschappen wordt het steeds moeilijker om ze weer uit het water te halen. Wat voor effect heeft dat op het leven in onze rivieren? En voor de drinkwaterproductie?

Volgens het RIVM komt er jaarlijks 1382 ton aan medicijnresten in het Nederlandse afvalwater terecht. Ongeveer een derde hiervan wordt niet verwijderd door de rioolwaterzuivering. Na rioolzuivering komt er naar schatting nog tenminste 509 ton aan medicijnresten in het oppervlaktewater terecht. Dit is inclusief macrogol en lactulose, maar deze stoffen worden afgebroken. Zonder deze twee stoffen komt er ruim 190 ton actieve stof in het oppervlaktewater terecht.

Het overgrote deel van deze medicijnresten komt van gebruikers thuis. De urine en ontlasting van medicijngebruikers bevatten medicijnresten en komen in het riool terecht. Daarnaast spoelt volgens onderzoek uit 2020 zo’n 2,5% van de mensen ook ongebruikte geneesmiddelen door de gootsteen of wc. Een klein deel van de bulk medicijnresten in het riool, ongeveer 5-10% procent , komt uit ziekenhuizen en zorginstellingen.

Via de Maas en Rijn voegen zich daar ook nog buitenlandse medicijnresten bij. Naar schatting voert alleen al de Rijn jaarlijks…

Auteursinformatie

Jet Schouten werkt als freelance-journalist in opdracht van de NTvG-redactie.

Contact (redactie@ntvg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Journalistiek
Farmacotherapie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties