Geneesmiddelen in de watercyclus

Klinische praktijk
Jan Peter van der Hoek
Jacques van Alphen
Reinoutje Kaas
Ron van der Oost
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5687
Abstract

Samenvatting

  • In oppervlaktewater, grondwater en drinkwater worden genees- en röntgencontrastmiddelen aangetroffen; deze hebben aantoonbare nadelige effecten op waterorganismen.

  • De concentratie van de geneesmiddelen in drinkwater ligt ten minste een factor 1000 onder de minimale therapeutische dosis.

  • Het langetermijneffect van dagelijkse blootstelling van de mens aan lage concentraties geneesmiddelen en aan de zogenoemde mengseltoxiciteit is onbekend; op grond van de concentraties en de toxiciteit van de stoffen lijkt de kans op nadelige effecten nihil.

  • De arts kan een rol spelen in het beheersen van de medicijnproblematiek in de watercyclus door kritisch te zijn in het voorschrijven van medicijnen.

  • De gebruiker van medicijnen kan een rol spelen door bewust om te gaan met medicijngebruik en restanten van medicijnen in te leveren bij de apotheek.

  • De farmaceutische industrie kan een rol spelen door bij de ontwikkeling van medicijnen rekening te houden met de afbreekbaarheid en de verwijderbaarheid van deze middelen en door rekening te houden met effecten van medicijnen op het milieu.

Auteursinformatie

Waternet, Amsterdam.

Prof.dr.ir. J.P. van der Hoek, drinkwatertechnoloog (tevens: TU Delft); drs. J. van Alphen, ecoloog; dr. R. Kaas, arts n.p.; dr. R. van der Oost, toxicoloog.

Contactpersoon: prof.dr.ir. J.P. van der Hoek (jan.peter.van.der.hoek@waternet.nl of j.p.vanderhoek@tudelft.nl).

Contact (jan.peter.van.der.hoek@waternet.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 8 november 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Jan Peter van der Hoek ICMJE-formulier
Jacques van Alphen ICMJE-formulier
Reinoutje Kaas ICMJE-formulier
Ron van der Oost ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties