Hoog tijd voor één onafhankelijke informatiebron

Medicatiegebruik tijdens zwangerschap en lactatie

Perspectief
Tjalling W. de Vries
J.J. (Hans) Duvekot
Peter G.J. ter Horst
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3639
Abstract

Samenvatting

Het is belangrijk dat zorgverleners en zwangeren weten wat de risico’s zijn van het gebruik van geneesmiddelen tijdens de zwangerschap en de lactatieperiode. Daarbij gaat het niet alleen om de invloed van het geneesmiddel op de zwangere en de zwangerschap, maar ook om de invloed van het middel op de groei en ontwikkeling van het (ongeboren) kind, de neonatale adaptatie, de eventuele voorzorgsmaatregelen rond de bevalling, de borstvoeding en de korte- en langetermijngevolgen voor de pasgeborene. Op dit moment zijn informatie en adviezen vaak fragmentarisch, soms tegenstrijdig, moeilijk toegankelijk of zelfs niet beschikbaar. Het is hoog tijd voor één onafhankelijke bron met eenduidige, wetenschappelijk onderbouwde informatie en adviezen, die toegankelijk is voor zowel zorgverleners als zwangeren – bij voorkeur via het internet.

Auteursinformatie

Medisch Centrum Leeuwarden, afd. Kindergeneeskunde, Leeuwarden: dr. T.W. de Vries, kinderarts. Erasmus MC, afd. Verloskunde, Rotterdam: dr. J.J. Duvekot, gynaecoloog-perinatoloog. Isala, afd. Ziekenhuisfarmacie, Zwolle: dr. P.G.J. ter Horst, ziekenhuisapotheker.

Contact T.W. de Vries (tjalling.de.vries@znb.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Tjalling W. de Vries ICMJE-formulier
J.J. (Hans) Duvekot ICMJE-formulier
Peter G.J. ter Horst ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties