Waarom wel of niet?

Medicatie minderen bij ouderen

Perspectief
Petra Denig
Malou Edelman
Katja Taxis
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D4728
Abstract

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor het minderen of stoppen van medicatie (‘deprescribing’) bij ouderen. Op zichzelf is deprescriptie niet iets nieuws. Het is immers niet ongebruikelijk om een NSAID te stoppen bij een 80-plusser met een slechte nierfunctie of om insuline te minderen bij een oudere die last heeft van hypoglykemieën. Maar is dit genoeg?

Bij deprescriptie gaat het volgens ons om meer dan alleen het minderen of stoppen van medicatie bij patiënten met evidente problemen. Wij zouden ‘deprescriptie’ willen definiëren als ‘het verantwoord afbouwen of stoppen van geneesmiddelen waarvoor naar de mening van de patiënt (of diens vertegenwoordiger), de behandelaar, of beide onvoldoende indicatie bestaat of als te risicovol wordt gezien’. Dit betekent dat deprescriptie ook gaat om het proactief stoppen van bijvoorbeeld preventieve medicatie, omdat de mogelijke winst niet meer opweegt tegen de lasten of risico’s.

Cijfers uit onderzoek

Wat zou u doen bij de patiënte uit de casus bij dit artikel? Wellicht overweegt u bij deze mevrouw allereerst om het gebruik van gliclazide af te bouwen; dat zou zinvol kunnen zijn, gezien haar leeftijd, diabetesduur en lage HbA1c-waarde. Uit internationaal onderzoek blijkt echter dat bij hooguit een kwart van de ouderen met een lage HbA1c-waarde de bloedglucoseregulerende medicatie…

Auteursinformatie

Rijksuniversiteit Groningen, Groningen. UMCG, afd. Klinische Farmacie en Farmacologie: prof.dr. P. Denig, apotheker. Afd. FarmacoTherapie, -Epidemiologie en -Economie: prof.dr. K. Taxis, apotheker. UMC Utrecht, afdeling Huisartsgeneeskunde, Utrecht: drs. M. Edelman, huisarts in opleiding.

Contact P. Denig (p.denig@umcg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Petra Denig ICMJE-formulier
Malou Edelman ICMJE-formulier
Katja Taxis ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties