Medicamenteuze verlaging van de temperatuur na een ischemische beroerte

Onderzoek
W. Hart
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:2247
Download PDF

Na een acute beroerte is de prognose slechter bij patiënten met verhoogde lichaamstemperatuur: elke temperatuurstijging van 1°C gaat gepaard met een verdubbeling van het sterfterisico. Om die reden hebben Dippel et al. 75 patiënten met een acuut ischemisch herseninfarct in een gerandomiseerd en dubbelblind onderzoek behandeld met zetpillen waarin een hoge dosis paracetamol (6 maal daags 1000 mg) of een lagere dosis paracetamol (6 maal daags 500 mg) was verwerkt, of met placebo. Gedurende de eerste 24 uur van de behandeling hadden patiënten die behandeld werden met de hoge dosis paracetamol gemiddeld een 0,4°C lagere lichaamstemperatuur dan de placebogroep. De lage dosering van het medicament had geen invloed op de lichaamstemperatuur. De onderzoekers wijzen erop dat een daling van de temperatuur met 0,4°C niet erg indrukwekkend lijkt, maar wel statistisch significant is. Zij spreken de hoop uit dat dit temperatuurverlagende effect van paracetamol gunstige gevolgen zal hebben voor de prognose van patiënten met een acute ischemische beroerte.

Dippel DWJ, Breda EJ van, Gemert HMA van, Worp HB van der, Meijer RJ, Kappelle LJ, et al. Effect of paracetamol (acetaminophen) on body temperature in acute ischemic stroke. A double-blind, randomized phase II clinical trial. Stroke 2001;32:1607-12.

Gerelateerde artikelen

Reacties