Medicamenteuze preventie van osteoporose bij gebruik van corticosteroïden

Klinische praktijk
W.F. Lems
J.W.G. Jacobs
J.C. Netelenbos
B.A.C. Dijkmans
J.W.J. Bijlsma
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:1904-8
Abstract

Samenvatting

- Bij 25 van de patiënten die langdurig corticosteroïden gebruiken, ontstaat tenminste één fractuur. Corticosteroïdgebruik leidt tot osteoporose door toename van de renale calciumexcretie en afname van de intestinale calciumabsorptie, door afname van de botaanmaak door osteoblasten en door afname van de serumconcentraties geslachtshormonen.

- Ondanks het bestaan van richtlijnen volgens welke patiënten die langdurig corticosteroïden gebruiken voldoende calcium en colecalciferol dienen in te nemen, gebruikt maar ongeveer eentiende van hen een vorm van medicatie om osteoporose te voorkomen.

- Het lijkt zinvol patiënten die ≥ 7,5 mg prednison gebruiken gedurende tenminste 3 maanden en die een lage botmineraaldichtheid hebben, additionele anti-osteoporosemedicatie voor te schrijven; alleen van bisfosfonaten is het preventieve effect duidelijk aangetoond. Voor postmenopauzale vrouwen kan hormonale suppletietherapie bijkomende voordelen bieden door het verminderen van het risico van hart- en vaatziekten.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit, Amsterdam.

Afd. Reumatologie: dr.W.F.Lems en prof.dr.B.A.C.Dijkmans, reumatologen.

Afd. Endocrinologie: dr.J.C.Netelenbos, internist-endocrinoloog.

Academisch Ziekenhuis, afd. Reumatologie en Klinische Immunologie, Postbus 85.500, 3508 GA Utrecht.

Dr.J.W.G.Jacobs en prof.dr.J.W.J.Bijlsma, reumatologen.

Contact prof.dr.J.W.J.Bijlsma

Ook interessant

Reacties