Botontkalking door corticosteroïden

Klinische praktijk
W.F. Lems
J.W.G. Jacobs
J.A. Raymakers
J.W.J. Bijlsma
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:1595-9

Corticosteroïden (CS) worden in verband met de sterk ontstekingsremmende werking toegepast bij de behandeling van talrijke ziektebeelden in vrijwel alle gebieden van de geneeskunde. Helaas hebben CS ook vele bijwerkingen.1 Als ongewenste nevenwerking van CS op het bot werd reeds in 1932 door Cushing toename van het aantal fracturen bij endogene overproduktie van CS beschreven.2 Reeds enkele jaren na de introductie van CS als medicament verscheen de eerste casuïstische mededeling over de vergrote kans op wervelfracturen bij gebruik hiervan.3 Teneinde deze bijwerkingen zoveel mogelijk te voorkomen bleek het van belang zo laag mogelijk te doseren en de therapie zo kort mogelijk te laten duren. Onderdrukking van de hypothalamus-hypofyse-bijnierschors-as kan men trachten te vermijden door de medicatie 's morgens in te laten nemen.1

In dit artikel wordt eerst ingegaan op de epidemiologie en de pathogenese betreffende de invloed van CS op het bot. Verder worden de therapeutische…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, Postbus 85.500, 3508 GA Utrecht.

Afd. Reumatologie: W.F.Lems, assistent-geneeskundige; dr.J.W.G.

Jacobs en prof.dr.J.W.J.Bijlsma, reumatologen.

Afd. Interne Geneeskunde: dr.J.A.Raymakers, internist.

Contact W.F.Lems

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties