Medical harm

Media
V.A. Sharpe
A.I. Faden
D.F. Zandstra
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:1846

V.A.Sharpe en A.I.Faden, Medical harm. Historical, conceptual, and ethical dimensions of iatrogenic illness. 280 bl., tabellen. Cambridge University Press, Cambridge 1998. ISBN 0-521-63490-2. Prijs: ingen. ƒ 70,-.

Dit boek beschrijft in een historisch, conceptueel en ethisch kader de entiteit van de iatrogene ziekte. Geschat wordt dat wel 13 van de…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties