Foeto-foetaal belangenconflict bij een meerlingzwangerschap met ernstig discordante groei; ethische afwegingen
Open

Klinische les
24-06-2005
M.A. de Boer, J.C.M. van Huisseling en J. van Roosmalen

Dames en Heren,

Bij meerlingzwangerschappen kan er zich een situatie voordoen waarbij een van de foetussen intra-uterien ernstig bedreigd wordt ver vóór de uitgerekende geboortedatum. Bij een eenlingzwangerschap is een partus arte praematurus, met alle daarbijbehorende morbiditeit, veelal te prefereren boven intra-uterien overlijden. Bij een meerlingzwangerschap met één gezonde en één bedreigde foetus doet zich een lastig ethisch dilemma voor. Mag men een gezonde foetus aan het gevaar van vroeggeboorte blootstellen om diens bedreigde tweelingbroer of -zus een kans op leven te geven? Wij presenteren hier twee casussen waarin deze problematiek belicht wordt.

Patiënt A, een 19-jarige primigravida, was zwanger van dichoriale gemelli. Zij was daarom vanaf een amenorroeduur van 20 weken onder controle in de tweede lijn. De bloeddruk bedroeg bij de eerste meting 110/75 mmHg. Bij 23 weken bracht echoscopisch onderzoek ernstig discordante groei aan het licht; de groei van het kleinste kind lag ruim onder het 5e percentiel. Er werd in ...