Foeto-foetaal belangenconflict bij een meerlingzwangerschap met ernstig discordante groei; ethische afwegingen

Klinische praktijk
M.A. de Boer
J.C.M. van Huisseling
J. van Roosmalen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:1369-72
Abstract

Dames en Heren,

Bij meerlingzwangerschappen kan er zich een situatie voordoen waarbij een van de foetussen intra-uterien ernstig bedreigd wordt ver vóór de uitgerekende geboortedatum. Bij een eenlingzwangerschap is een partus arte praematurus, met alle daarbijbehorende morbiditeit, veelal te prefereren boven intra-uterien overlijden. Bij een meerlingzwangerschap met één gezonde en één bedreigde foetus doet zich een lastig ethisch dilemma voor. Mag men een gezonde foetus aan het gevaar van vroeggeboorte blootstellen om diens bedreigde tweelingbroer of -zus een kans op leven te geven? Wij presenteren hier twee casussen waarin deze problematiek belicht wordt.

Patiënt A, een 19-jarige primigravida, was zwanger van dichoriale gemelli. Zij was daarom vanaf een amenorroeduur van 20 weken onder controle in de tweede lijn. De bloeddruk bedroeg bij de eerste meting 110/75 mmHg. Bij 23 weken bracht echoscopisch onderzoek ernstig discordante groei aan het licht; de groei van het kleinste kind lag ruim onder het 5e…

Auteursinformatie

Groene Hart Ziekenhuis, afd. Verloskunde en Gynaecologie, Gouda.

Mw.M.A.de Boer, assistent-geneeskundige (thans: Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Verloskunde en Gynaecologie, Leiden); hr.dr.J.C.M.van Huisseling, gynaecoloog.

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Verloskunde, Postbus 9600, 2300 RC Leiden.

Hr.dr.J.van Roosmalen, gynaecoloog.

Contact hr.dr.J.van Roosmalen (j.j.m.van_roosmalen@lumc.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties