Geneeskunde en technologie

H. van Crevel
H.J. van der Helm
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:248-50

Onlangs zijn twee belangrijke boeken verschenen over geneeskunde en technologie.

The machine at the bedside. Strategies for using technology in patient care benadert de problemen van een humaan en effectief gebruik van de gezondheidstechnologie multidisciplinair.1 Na een lezenswaardig historisch overzicht worden in de eerste hoofdstukken de principes van moderne technologieën alsmede het innovatie- en verbreidingsproces aan de orde gesteld (Penetrating the black box: physical principles behind health care technology. Biological bullets: side effects of health care technology. The engineering industrial accord: inventing the technology of health care. Embracing or rejecting innovations: clinical diffusion of health care technology). De introductie van nieuwe technieken vindt niet alleen plaats als resultaat van doelgericht zoeken naar een betere oplossing van een medisch probleem, maar ook als gevolg van het zoeken naar medische toepassingen van technologische kennis die reeds voorhanden is. Dit laatste hoeft niet verkeerd te zijn, zoals de toepassing van röntgenstralen bewijst…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, afd. Neurologie, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

Prof.dr.H.van Crevel, neuroloog; prof.dr.H.J.van der Helm, klinisch chemicus.

Contact prof.dr.H.van Crevel

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties