Mededelingen van het College ter beoordeling van geneesmiddelen

G.M. Janse-de Hoog
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:2227

Foliumzuurtabletten

Er blijken nogal wat misverstanden te zijn omtrent de in de handel zijnde foliumzuurtabletten. Deze zijn vermoedelijk ontstaan omdat bij de definitieve registratieprocedure van deze voorlopig toegelaten produkten wijzigingen hebben plaatsgevonden in sterkte en indicatiestelling van de foliumzuurtabletten.

Het betreft hier de volgende twee farmaceutische preparaten die als enige actieve stof foliumzuur bevatten, gevolgd door hun inschrijvingsnummer en registratiehouder:

Acidum folicum, tabletten 5 mg 50392 Pharbita Acidum folicum, tabletten 0,5 mg 55655 Pharmachemie De indicatiestelling voor acidum folicum 5 mg tabletten is als volgt:

– reductie van het herhalingsrisico op neurale buisdefecten.

Deze tabletten die reeds vele jaren als…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties