Mededeling van het College ter beoordeling van geneesmiddelen

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:600

Registratie van geneesmiddelen

Het college ter beoordeling van geneesmiddelen heeft in de maand februari 1992 de volgende geneesmiddelen met een voor Nederland nieuw werkzaam bestanddeel ingeschreven:

Het College wijst er met nadruk op dat het deel I B van het registratiedossier opvraagbaar is bij de desbetreffende registratiehouder. De I B-tekst bevat de volledige informatie over de voorwaarden waaronder een geneesmiddel in de handel is.

Doorhaling registratie glafeninebevattende produkten

Op 24 januari 1992 heeft het College ter beoordeling van geneesmiddelen de registraties van alle glafeninebevattende farmaceutische produkten doorgehaald. Het betreft hier de volgende produkten, gevolgd door hun inschrijvingsnummer en registratiehouder:

Glifanan…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties