Mededeling van het College ter beoordeling van geneesmiddelen

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:943

In 1991 heeft het Comité voor Farmaceutische Specialiteiten van de Europese Gemeenschap een advies gegeven met betrekking tot de balans tussen werkzaamheid en schadelijkheid van flunarizine. Dit heeft geleid tot aanpassing van de produktinformatie, waarvan de voornaamste punten hierna worden weergegeven:

De indicaties zijn profylaxe van migraine bij patiënten met frequente en ernstige aanvallen, die niet op een andere behandeling hebben gereageerd of bij wie een andere therapie tot niet aanvaardbare bijwerkingen aanleiding gaf, en symptomatische behandeling van vestibulaire vertigo ten gevolge van een vastgestelde functiestoornis van het vestibulaire systeem.

De contra-indicaties zijn een depressieve aandoening in de anamnese en…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties