Clozapine ter behandeling van psychose bij 3 oude patiënten met de ziekte van Parkinson

Klinische praktijk
S. Diraoui
E.J.M. van Melick
P.A.F. Jansen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2004;148:2365-8
Abstract

Dames en Heren,

De behandeling van patiënten met psychotische verschijnselen, zoals visuele hallucinaties en wanen, bij de ziekte van Parkinson is niet eenvoudig. Een belangrijke oorzakelijke factor van de psychotische verschijnselen vormt de medicatie voor de behandeling van de ziekte van Parkinson. Verlaging of staken van deze medicatie geeft echter meestal een onaanvaardbare verslechtering van het parkinsonisme en leidt lang niet altijd tot het gewenste resultaat. De klassieke antipsychotica staan bekend om hun extrapiramidale bijwerkingen en zijn daarom niet geschikt. Ook de atypische antipsychotica hebben vaak een nadelige invloed op de motoriek en zijn niet altijd effectief tegen de hallucinaties en wanen. Een gunstige uitzondering hierop vormt clozapine, waarvan de werkzaamheid op de psychose zonder negatieve effecten op de mobiliteit in twee gerandomiseerde, placebogecontroleerde studies is aangetoond.1 2 Toch wordt clozapine weinig voorgeschreven voor de behandeling van psychose bij de ziekte van Parkinson bij ouderen. Dit komt waarschijnlijk vooral…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Geriatrie, Postbus 85.500, 3508 GA Utrecht.

Mw.S.Diraoui, assistent-geneeskundige (thans: klinisch geriater, Ziekenhuis Gooi-Noord, Laren); hr.dr.P.A.F.Jansen, internist-klinisch geriater en klinisch farmacoloog.

Parnassia Psychomedisch Centrum, Den Haag.

Mw.E.J.M.van Melick, klinisch geriater.

Contact hr.dr.P.A.F.Jansen (jansen@azu.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties