Mededeelingen van het Rijks-Instituut voor Pharmaco-Therapeutisch onderzoek, No. 28

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1935;79:4678-94