Mededeelingen van het Rijks-Instituut voor Pharmaco-Therapeutisch onderzoek, No. 27

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1935;79:1280-96