Mededeelingen van het Rijks-instituut voor Pharmaco-therapeutisch onderzoek. No. 26

Itallie, L. van en Steenhauer, A.J.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1934;78:3696-708