Maximale zelfregie

Cees Smit
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:B898

Afgelopen najaar congresseerden de Nederlandse huisartsen over het thema ‘De nieuwe huisarts, zo wil ik mijn toekomst!’. Een toekomstvisie in het teken van kleinschalige, persoonsgerichte zorg dicht bij de patiënt, waarbij het versterken van de relatie tussen patiënt en huisarts centraal staat. Op het huisartsencongres mochten Simone Balkenende en ik vertellen wat wij als patiënt van die nieuwe huisarts-patiëntrelatie verwachtten. Simone heeft een longtransplantatie ondergaan en woont op grote afstand van het centrum waar deze plaatsgevonden heeft. Gevolg is een continue worsteling met de vraag: ‘Wanneer bel ik bij iets relatiefs kleins de huisarts of de specialist?’ Want iets kleins…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

sophia
de rooij

Wij herkennen veel in het verhaal van dhr Smit en denken dat wij zijn ideeen reeds in de praktijk hebben gebracht. In het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg is ten behoeve van proactieve integrale ouderenzorg in de eerste lijn een zorgmodel ontwikkeld waarmee patient, wijkverpleegkundige en huisarts samen werken aan een zorgplan, het FIT zorgmodel (staat voor Functiebehoud In Transitie). Dit zorgplan is niet alleen gericht op (meerdere aanwezige)ziekten maar ook op beperkingen die voort kunnen komen uit deze ziekten. Patienten kunnen prioriteren welke van de bij hun aanwezige problemen die veel voorkomen bij ouderen willen aanpakken om samen met huisarts en wijkverpleegkundige aan te werken. Bijvoorbeeld vallen, ondervoeding of loopstoornissen. Ook is de Vitalitietswijzer ontwikkeld, waarmee ouderen zelf kunnen beoordelen hoe fit ze zijn en wat ze zelf zouden kunnen oppakken om fitter te worden of om fit te blijven. Zie voor meer informatie over dit innovatieve zorgproject ook www.effectieveouderenzorg.nl en www.ouderenacademie.nl

Sophia de Rooij, hoogleraar ouderengeneeskunde, AMC