Het zorgplan als methode en kompas

Perspectief
Annet W. Wind
Jacobijn Gussekloo
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8630
Abstract

In de serie Oud, (g)een probleem? publiceren we het komend jaar een groot aantal artikelen over complexe zorg voor ouderen. De serie is deels gebaseerd op uitkomsten van het onderzoeksprogramma Nationaal Programma Ouderen. Jacobijn Gussekloo, hoogleraar huisartsgeneeskunde in het LUMC, en Marcel Olde Rikkert, hoogleraar geriatrie in het Radboudumc, vormen de gastredactie.

Samenvatting

Bij ouderen met complexe problemen is het werken met zorgplannen een methode voor het bieden van persoonsgerichte, proactieve en samenhangende zorg. Het zorgplan werkt als een kompas dat aangeeft waar het in de zorg voor deze oudere om moet gaan. Men sluit aan bij de wensen en voorkeuren van de oudere zelf, verbetert waar mogelijk de zelfredzaamheid en betrekt hierbij de familie en mantelzorgers. Het zorgplan geeft een overzicht van de belangrijkste problemen op alle domeinen en van de betrokken hulpverleners. In dit artikel beschrijven we diverse kansen en ontwikkelpunten voor het werken met zorgplannen. Kansen zijn gezamenlijke besluitvorming, aandacht voor functioneren en zelfredzaamheid, en het stimuleren van wijkgericht werken. Ontwikkelpunten liggen op het vlak van organisatie van zorg, registratie, scholing en privacy. Het maken van een zorgplan is geen doel op zich, maar een manier van werken die recht doet aan de diversiteit van ouderen en aan de complexiteit van de hulpverlening.

Auteursinformatie

LUMC, afd. Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde, Leiden.

Dr. A.W. Wind en prof.dr. J. Gussekloo, huisartsen.

Contact Dr. A.W. Wind (a.w.wind@lumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Annet W. Wind ICMJE-formulier
Jacobijn Gussekloo ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Dementie

Ook interessant

Reacties