Matige techniek bij het gebruik van inhalatiemedicatie door patiënten met chronische bronchitis/longemfyseem

Onderzoek
J. van der Palen
J.J. Klein
A.H.M. Kerkhoff
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:1417-22
Abstract

Samenvatting

Doel

Onderzoeken van fouten in inhalatietechniek van geneesmiddelen bij patiënten met chronische bronchitisemfyseem.

Plaats

Polikliniek Longziekten, Medisch Spectrum Twente, Enschede.

Opzet

Descriptief.

Methode

Volwassen patiënten met chronische bronchitis emfyseem die reeds inhalatiemedicijnen gebruikten, werd gevraagd hun inhalatietechniek te demonstreren. Fouten werden geregistreerd met een inhalatorspecifieke checklist. Voor elke inhalator werd gevraagd naar handelingen, essentieel voor een goede inhalatietechniek. Op deze manier werd het inhaleren op een geprotocolleerde manier in kaart gebracht.

Resultaten

Van 123 beoordeelde patiënten had ruim één derde een zodanig slechte inhalatietechniek dat verwacht mocht worden dat depositie van het medicijn in de longen nihil dan wel zeer gering was; 42 van de patiënten voerde alle essentiële handelingen goed uit; bij de Diskhaler was dit 86. Dit percentage lag significant hoger dan bij andere inhalatoren: de Rotahaler en de Turbuhaler, die niet veel van elkaar verschilden (35 en 46). Een onvoldoende inhalatietechniek kan leiden tot een onvoldoende bronchusverwijdendprofylactisch effect, tot verhoging van de voorgeschreven dagdosis en tot additionele medicatie met vergroot risico van bijwerkingen, en werkt bovendien kostenverhogend.

Conclusie

Bij veel patiënten met chronische bronchitislongemfyseem kan door goede instructie de inhalatietechniek belangrijk verbeterd worden.

Auteursinformatie

Medisch Spectrum Twente, afd. Longziekten, Postbus 50.000, 7500 KA Enschede.

J.van der Palen, epidemioloog; J.J.Klein, longarts.

Universiteit Twente, faculteit Bestuurskunde.

Prof.dr.A.H.M.Kerkhoff, hoogleraar bouw en werking van de gezondheidszorg.

Contact J. van der Palen

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties