Marktwerking in de sociale zekerheid en Arbo-dienstverlening

Perspectief
H.N. Plomp
G. van der Wal
A.N.H. Weel
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:1374-8
Abstract

Samenvatting

Tussen 1993 en 1998 is marktwerking binnen het socialezekerheidsstelsel en de Arbo-dienstverlening ingevoerd, teneinde de relatief hoge ziekteverzuim- en arbeidsongeschiktheidspercentages in Nederland terug te dringen. Het uitgangspunt van het overheidsbeleid is dat de financiële consequenties van arbeidsongeschiktheid zoveel mogelijk worden gelegd bij degenen die de arbeidsongeschiktheid veroorzaken: de werkgevers en de werknemers. Alle bedrijven zijn sinds 1 januari 1998 verplicht zich bij een Arbo-dienst aan te sluiten. Grotere concurrentie tussen Arbo-diensten leidde tot een explosieve groei van de markt van Arbo-dienstverlening en tot de komst van nieuwe, commerciële aanbieders (die verzorgden in 1997 570.000 werknemers). Andere Arbo-diensten kwamen voort uit bedrijfsverenigingen (ruim 2 miljoen) of uit bedrijfsgezondheidsdiensten (ruim 3 miljoen). Door de stelselwijziging is het economische belang van ziekte en gezondheid toegenomen. Het aantal arbeidsongeschikten is inmiddels toegenomen, onder andere door risicowering van bedrijven. De betere verzuimbegeleiding door bedrijven leidt tot vragen aan de gezondheidszorg om specifieke maatregelen voor werknemers en om beter overleg tussen bedrijfsartsen en behandelend artsen.

Auteursinformatie

Vrije Universiteit, afd. Sociale Geneeskunde, Van der Boechorststraat 7, 1081 BT Amsterdam.

Dr.H.N.Plomp, socioloog-epidemioloog; prof.dr.G.van der Wal, sociaal-geneeskundige.

Amsterdamse Bedrijfsartsenopleiding CORVU, Amsterdam.

Dr.A.N.H.Weel, bedrijfsarts.

Contact dr.H.N.Plomp (hn.plomp.social@med.vu.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties