Manipuleerbare wilsbekwaamheid: een ethisch probleem bij elektrostimulatie van de nucleus subthalamicus voor ernstige ziekte van Parkinson
Open

Casuïstiek
14-07-2004
A.F.G. Leentjens, V. Visser-Vandewalle, Y. Temel en F.R.J. Verhey
Aanvaard op 29-12-2003.
Gepubliceerd op 14-07-2004.
In print verschenen in week 28 2004.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2004;148:1394-8