Magnetische-resonantiecholangiopancreatografie: sensitieve en specifieke onderzoeksmethode bij vermoeden van choledocholithiasis

Onderzoek
J.W.A. Leytens
M.P. van Proosdij
K. Koster
M. Eeftinck Schattenkerk
B.G. Ziedses des Plantes
H.J.A. Hazenberg
E.H. Eddes
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:478-82
Abstract

Samenvatting

Doel

Evaluatie van de rol van de magnetische-resonantiecholangiopancreatografie (MRCP) in de diagnostiek van choledocholithiasis.

Opzet

Retrospectief.

Methode

Alle 27 MRCP's welke gedurende de periode december 1997-december 1998 in het Deventer Ziekenhuis waren vervaardigd, werden geëvalueerd aan de hand van statusonderzoek. De patiënten waren 11 mannen en 16 vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 57 jaar (SD: 3,2) met anamnestische en/of biochemische cholestase. Was er bij MRCP choledocholithiasis, dan volgde endoscopische retrograde cholangiopancreatografie (ERCP). Waren er bij MRCP geen afwijkingen, dan volgde geen verder onderzoek. De bevindingen bij MRCP werden vergeleken met de bevindingen bij ERCP respectievelijk het klinische beloop. De gebruikte MRI was een Signa 1.5 Tesla Hispeed.

Resultaten

Bij 16 patiënten was MRCP verricht voor laparoscopische cholecystectomie en bij 5 erna. Er ondergingen 5 patiënten met acute pancreatitis MRCP om een biliaire genese uit te sluiten. Bij 1 patiënt was MRCP verricht wegens een persisterend verhoogde concentratie alkalische fosfatase na laparotomie wegens een steekverwonding in de buik. Er was 1 fout-positieve MRCP-uitslag en geen fout-negatieve. De sensitiviteit van MRCP ten aanzien van choledocholithiasis was daarmee 100 en de specificiteit 95.

Auteursinformatie

Deventer Ziekenhuis, Postbus 5001, 7400 GC Deventer.

Afd. Heelkunde: J.W.A.Leytens, assistent-geneeskundige (thans: Academisch Ziekenhuis Groningen); dr.M.Eeftinck Schattenkerk en dr. E.H.Eddes, chirurgen.

Afd. Radiologie: M.P.van Proosdij, assistent-geneeskundige; K.Koster en dr.B.G.Ziedses des Plantes, radiologen.

Afd. Inwendige Geneeskunde: dr.H.J.A.Hazenberg, internist.

Contact dr.E.H.Eddes

Verantwoording

Dit artikel wordt afgedrukt met meer dan 6 auteurs omdat alle auteurs naar het oordeel van de redactie hebben voldaan aan de criteria voor auteurschap.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties