De behandeling van galsteenlijden bij ouderen

Klinische praktijk
S. van Assen
F.M. Nagengast
H. van Goor
B.M. Cools
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:146-50
Abstract

Samenvatting

- Galsteenlijden, zowel asymptomatisch, symptomatisch als gecompliceerd, komt frequent voor bij ouderen; de prevalentie is recht evenredig met de leeftijd.

- Op hogere leeftijd (> 60 jaar) is de manifestatie van symptomatisch of gecompliceerd galsteenlijden vaak atypisch.

- Gecompliceerd galsteenlijden (met name acute cholecystitis en cholangitis) gaat bij ouderen gepaard met een hoge sterfte en morbiditeit.

- De komst van laparoscopische cholecystectomie heeft de morbiditeit en sterfte door symptomatisch en gecompliceerd galsteenlijden bij ouderen doen dalen; met name voor electieve procedures verschillen de risico's nauwelijks van die voor jongere patiënten.

- Een effectief en veilig alternatief voor (laparoscopische) cholecystectomie bij hoogrisicopatiënten met een acute cholecystitis is een percutane cholecystostomie.

- Endoscopische retrograde cholangiopancreaticografie (ERCP) met sfincterotomie is de behandeling van keuze voor galwegstenen, ook bij ouderen.

- Na verwijdering van galwegstenen (met of zonder cholangitis of pancreatitis) dient een laparoscopische cholecystectomie te volgen, indien hiervoor geen contra-indicaties bestaan.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum St Radboud, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Afd. Algemene Interne Geneeskunde: S.van Assen, assistent-geneeskundige; mw.B.M.Cools, internist.

Afd. Maag-, Darm- en Leverziekten: dr.F.M.Nagengast, gastro-enteroloog.

Afd. Heelkunde: dr.H.van Goor, chirurg.

Contact S.van Assen (s.vanassen@aig.umcn.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties