Mag farmaceut patiënt informeren?

Nieuws
F. Kievits
M.T. Adriaanse
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:2363
Download PDF

De Europese Commissie (EC) wil de farmaceutische industrie toestaan patiënten rechtstreeks te informeren over receptgeneesmiddelen. Daarnaast wil de EC farmaceuten grotere bevoegdheden geven bij de bewaking van de veiligheid van medicijnen, onder meer door medewerking te verlenen aan het registreren van bijwerkingen.

In dagblad Trouw (2 oktober 2008) zegt Dick Bijl, hoofdredacteur van het Geneesmiddelenbulletin, dit een slechte zaak te vinden. Volgens hem loopt de geneesmiddelenveiligheid daardoor gevaar. Geneesmiddelen lijken steeds sneller op de markt te worden toegelaten, waardoor gebruikers onnodig worden blootgesteld aan risico’s. Zeker als soms zeer ernstige bijwerkingen verzwegen worden. De industrie heeft een praktijk van fraude en leugens. En nu wil Europa diezelfde industrie meer bevoegdheden geven, aldus Bijl.

Nefarma zegt de uitspraken van Bijl een schandelijke verdachtmaking te vinden die zelfs de volksgezondheid kan schaden (www.nefarma.nl). De bracheorganisatie van farmaceutische bedrijven vindt dat de regels uit Brussel juist mogelijkheden bieden om de informatievoorziening zodanig te verbeteren dat die aansluit op de wensen van patiënten. Bovendien, zo stelt Nefarma, horen dergelijke uitspraken niet bij de onafhankelijkheid die het Geneesmiddelenbulletin pretendeert.

In een redactioneel commentaar schrijft Trouw dat het gezien de staat van dienst van de farmaceutische industrie inderdaad oppassen is geblazen, maar dat het voorstel van de EC een serieuze beschouwing verdient, omdat mondige patiënten zich willen informeren over hun kwaal en behandelingsmogelijkheden. De werkelijkheid is dat patiënten het internet afstruinen naar informatie. Waarom zouden zij daarvoor niet zelf hun informatiebronnen mogen kiezen, stelt het dagblad.

De vrees bestaat dat de industrie alleen informatie geeft over medicijnen die net op de markt zijn, zegt Marie-Louise Bouffioux van het Belgische Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). De sector kampt met een belangenconflict. Het is daarom niet aan de industrie om patiënten te informeren.

Naar aanleiding van het voornemen van de Europese Unie om farmaceuten toestemming te geven patiënten direct te benaderen, publiceerde Trouw, in een productie van het Investigative Reporters Network Europe, 4 grote artikelen over de geneesmiddelenveiligheid in Europa.

Gerelateerde artikelen

Reacties