Barcode voor Europese geneesmiddelen

Barcode voor Europese geneesmiddelen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:C14

artikel

Verpakkingen en herverpakkingen van geneesmiddelen die binnen de Europese Unie verkocht worden, krijgen een barcode en worden onderworpen aan andere veiligheidssystemen, zo staat in een wetsvoorstel van de Europese Commissie (EC). In een poging vervalsingen tegen te gaan zal men technieken gebruiken waarmee de herkomst van gekochte medicijnen volledig getraceerd kan worden. Daarbij maakt het niet uit of de middelen in een apotheek of via internet zijn gekocht.

EC-commissaris voor handel en industrie Gunter Verheugen zegt dat de maatregelen nodig zijn omdat het aantal valse medicamenten de laatste jaren sterk is gestegen. In 2007 werden in Europa ruim 2,5 miljoen valse verpakkingen onderschept, 5 maal zoveel als in 2005. Maar de maatregel heeft ook te maken met het EC-voorstel om farmaceuten toe te staan de Europese burger direct te informeren over receptgeneesmiddelen. Hoewel tegenstanders nog steeds proberen de ‘direct to consumer’-informatie te verhinderen en pogingen doen om de inhoud van farmaceutische advertenties, ook die op internet, vast te leggen in een Europese gedragscode, nadert het wetsvoorstel de eindfase.

De nieuwe wet staat farmaceuten ook toe samenvattingen van producteigenschappen te plaatsen op websites voor medische producten en ze te vermelden in geschreven antwoorden op publieksvragen. Die samenvattingen mogen niet verschijnen in de landelijke dagbladen en op de websites daarvan, maar wel in de gezondheidsbijlagen. Zonder duidelijke richtlijnen over het verschil tussen informeren en adverteren is het toestaan van directe geneesmiddeleninformatie aan de Europese burger gelijk aan het gedogen van medicijnreclame via de achterdeur.

De Duitse overheid heeft daarom alvast laten weten dat adverteren voor geneesmiddelen in niet-medische media in Duitsland verboden blijft (www.aerzteblatt.de).

Gerelateerde artikelen

Reacties

J
Plas

Voor de Belgische openbare officina's (apotheken) werden een paar jaar geleden al unieke barcodes (UBC) ingevoerd voor alle terugbetaalde specialiteiten en dit door het Riziv (Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeit). Dit wil zeggen dat elke doos kan geïdentificeerd worden. Dit laat ook toe de echtheid ervan te controleren. Er wordt door deze instelling ook gecontroleerd op dubbele nummers. Bij vaststelling hiervan kan men eventuele fraude opsporen. Het spreekt vanzelf dat dit een nagenoeg 100% waterdicht systeem is. In België kan je dus als patiënt zeker zijn van de juiste dosis en van het juiste (terugbetaalde) geneesmiddel in elke openbare officina.

Jan Plas, apotheker te De Haan (België)