Uitbreiding Europese geneesmiddelenreclame

Nieuws
F. Kievits
M.T. Adriaanse
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:230
Download PDF

De Europese Commissie (EU) is er voorstander van om in navolging van de Verenigde Staten ook in Europa farmaceutische bedrijven toe te staan zich bij reclame voor receptgeneesmiddelen direct te richten tot de patiënt. In eerste instantie gaat het alleen om geneesmiddelen tegen diabetes, HIV/aids, astma en chronische bronchitis. Gevreesd wordt echter dat deze ‘Amerikaanse stijl’ van medicijnreclame over enkele jaren voor alle geneesmiddelen gaat gelden. Daarom organiseerde de Europese tak van Health Action International (www.haiweb.org) samen met de European Public Health Alliance (www.epha.org) op 10 januari 2002 in Brussel een debat over de wenselijkheid van dit soort ‘direct-to-consumer’(DTC)-reclame.

Tot nu toe is DTC-reclame wel in de Verenigde Staten (en Nieuw-Zeeland), maar niet in Europa toegestaan. De EU ziet dit graag veranderen. Daartoe dienden in juli van vorig jaar de Eurocommissarissen Byrne (volksgezondheid) en Liikanen (industrie) een wetsvoorstel voor een nieuwe Europese Geneesmiddelenwet in. Deze wet staat commerciële geneesmiddeleninformatie rond de betreffende ziekten toe, voorlopig voor een periode van 5 jaar. In een toelichting op het wetsvoorstel zegt de EU dat patiënten van nu mondig genoeg zijn om rechtstreeks geïnformeerd te worden en zelf een geneesmiddel te kiezen (http://europa.eu.int). HAI en EPHA noemen het wetsvoorstel omstreden omdat het onder druk van de farmaceutische industrie tot stand is gekomen. Deze stelt dat voor de omschreven chronische ziekten de vraag naar informatie vanuit de patiënt groot is. Hoewel in alle landen van Europa dezelfde medicijnen voor de ziekten worden voorgeschreven, loopt de geboden informatie achter. Dit komt doordat de meeste informatie van buiten de EU via internet wordt aangeboden. Hiernaast ontstaat er door internet een groep patiënten die toegang tot geneesmiddeleninformatie heeft en een groep die deze niet heeft. HAI erkent dat er behoefte aan informatie is, maar dan wel onpartijdige informatie, waarbij verschillende middelen van verschillende fabrikanten (inclusief de generieke middelen) met elkaar vergeleken worden.

De Amerikaanse DTC-reclame-expert Barbara Mintzes was een van de deelnemers aan het debat. Zij meldde dat de DTC-reclame van de afgelopen 20 jaar in de VS ertoe geleid heeft dat het gebruik en de kosten van medicijnen enorm zijn gestegen zonder dat is vast komen te staan dat de gezondheid van patiënten erop vooruit is gegaan. Het enige zichtbare voordeel zit in de winst van de farmaceuten. Patiënten en volksgezondheid zijn de verliezers, aldus Mintzes.

In het dagblad Trouw (10 januari 2002) zegt Jules Maaten, fractievoorzitter van de VVD in het Europese Parlement, de verandering wel te zien zitten. Hij spreekt van een stap in de goede richting. Maaten: ‘Patiënten vinden het vaak onbevredigend dat de arts beslist over hun medicijnkeuze. Het is goed om hun positie te verstevigen.’ Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) laat via de website van HAI weten tegen het wetsvoorstel te zullen stemmen. Volgens woordvoeder Leon Wever is het wetsvoorstel onduidelijk. Wever: ‘Als het alleen om informatie en niet om adverteren gaat dan hoeft de wet niet te worden aangepast’.

Gerelateerde artikelen

Reacties