Mag een apotheker mijn recept wijzigen?

Perspectief
A.C. (Aart) Hendriks
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D2148

Rectificatie

Per 18 maart 2020 heeft de auteur dit artikel geüpdatet. 

In de serie ‘Juridische vraag’ geeft een jurist antwoord op een vraag waarvoor artsen in de praktijk vaak worden gesteld.

Vraag

Mag een apotheker mijn recept wijzigen?

Juridische achtergrond

Artsen zijn als een van de weinige beroepsgroepen bevoegd geneesmiddelen voor te schrijven die uitsluitend op recept verkrijgbaar zijn (UR-geneesmiddelen). Het is aan artsen of en hoe zij gebruik maken van deze bevoegdheid. Op grond van hun deskundigheid en de geldende professionele standaarden bepalen artsen zelf wat de optimale medicamenteuze behandeling is voor een patiënt. Dit wordt ook wel de prescriptievrijheid van artsen genoemd. Artsen zijn daarbij verplicht te handelen als goed hulpverlener en goede zorg te leveren.

De verplichting om te handelen als goed hulpverlener en om goede zorg te leveren geldt ook voor apothekers. Zij zijn op hun beurt als enige beroepsgroep gerechtigd UR-geneesmiddelen te verstrekken aan patiënten of deze bij hen te laten bezorgen. Het – zoals de wet zegt – ‘ter hand stellen’ van geneesmiddelen mag uitsluitend in de hoeveelheid en de sterkte die op het recept…

Auteursinformatie

Universiteit Leiden, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, departement Publiekrecht, Leiden.

Contact Prof.mr.dr. A.C. Hendriks, jurist (a.c.hendriks@law.leidenuniv.nl)

Ook interessant

Reacties