Mag een apotheker mijn recept wijzigen?

Recht
10-10-2017
A.C. (Aart) Hendriks

Vraag

Mag een apotheker mijn recept wijzigen?

Juridische achtergrond

Artsen zijn als een van de weinige beroepsgroepen bevoegd geneesmiddelen voor te schrijven die uitsluitend op recept verkrijgbaar zijn (UR-geneesmiddelen). Het is aan artsen of en hoe zij gebruik maken van deze bevoegdheid. Op grond van hun deskundigheid en de geldende professionele standaarden bepalen artsen zelf wat de optimale medicamenteuze behandeling is voor een patiënt. Dit wordt ook wel de prescriptievrijheid van artsen genoemd. Artsen zijn daarbij verplicht te handelen als goed hulpverlener en goede zorg te leveren.

De verplichting om te handelen als goed hulpverlener en om goede zorg te leveren geldt ook voor apothekers. Zij zijn op hun beurt als enige beroepsgroep gerechtigd UR-geneesmiddelen te verstrekken aan patiënten of deze bij hen te laten bezorgen. Het – zoals de wet zegt – ‘ter hand stellen’ van geneesmiddelen mag uitsluitend in de hoeveelheid en de sterkte die op het recept zijn aangegeven. Zo’n recept moet volgens de ...

Lees verder als abonnee

Doorlezen met Blendle

Word abonnee

  • wekelijks het papieren tijdschrift
  • online toegang tot alle artikelen
  • geaccrediteerde nascholing
Sluit een abonnement af

Registreer als abonnee