Een recept voor jezelf of een bekende, een goed idee?

Twee mensen met een pil tussen hen in
Rob J. van Marum
Brenda Frederiks
Suzanne Metselaar
Jacqueline G. Hugtenburg
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2024;168:D8027
Abstract

In de gedragscodes voor artsen wordt het sterk ontraden, maar in de praktijk komt het vaak voor: geneesmiddelen voorschrijven aan bekenden of jezelf. Waaraan moet je voldoen als je dit toch doet?

Achtergrond

Uit een enquête onder Nederlandse aiossen in 2013 bleek dat ongeveer driekwart van de 66 respondenten zichzelf met enige regelmaat geneesmiddelen voorschrijft; hiervan hielpen 37 respondenten vrienden of familieleden weleens aan een recept. Slechts 11 respondenten kregen ooit vragen van de apotheek over het recept, aan de overige 55 werd de medicatie zonder problemen meegegeven. Een ruime meerderheid van deze aiossen (82%) weet niet zeker welke beperkingen er gelden voor het voorschrijven van geneesmiddelen aan zichzelf of een bekende.1

In dit artikel beschrijven we aan de hand van drie uitspraken van de tuchtrechter de juridische en ethische aspecten…

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, locatie VUmc, afd. Amsterdam Public Health, Amsterdam: prof.dr. R.J. van Marum, klinisch geriater-klinisch farmacoloog; prof.dr. J.G. Hugtenburg, openbaar apotheker (tevens afd. Klinische Farmacologie); afd. Ethiek, Recht en Humaniora: mr.dr. B. Frederiks, jurist; dr. S. Metselaar, ethicus.

Contact R.J. van Marum (r.vanmarum@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Rob J. van Marum ICMJE-formulier
Brenda Frederiks ICMJE-formulier
Suzanne Metselaar ICMJE-formulier
Jacqueline G. Hugtenburg ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie
Dit artikel wordt besproken in#39 Zelfvoorschrijvers
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties