Mag een apotheker contact opnemen met een voorschrijvend arts?

Perspectief
A.C. (Aart) Hendriks
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D4414

Artsen worden na het voorschrijven van een recept regelmatig benaderd door apothekers. In veel gevallen heeft de apotheker dan aanvullende vragen over het recept of meldt de apotheker dat het betreffende geneesmiddel niet beschikbaar is. In een enkel geval benadert een apotheker een voorschrijvend arts met de mededeling dat een patiënt zijn medicatie niet heeft opgehaald. Mag een apotheker dat laatste wel doen, ook zonder dat de patiënt daarvoor vooraf toestemming heeft gegeven? En wat moet een arts doen als een apotheker hem erop wijst dat een van zijn patiënten de geneesmiddelen niet heeft opgehaald?

Juridische achtergrond

Om veiligheidsredenen zijn bepaalde geneesmiddelen uitsluitend verkrijgbaar op recept. Deze geneesmiddelen worden ook wel UR-geneesmiddelen genoemd. Daarnaast zijn er niet-receptplichtige geneesmiddelen, de zogenoemde NR-geneesmiddelen, waarbinnen onderscheid wordt gemaakt tussen algemeen verkrijgbaar middelen (AV-middelen), middelen die alleen verkrijgbaar zijn bij apotheek en drogist (UAD-middelen), en middelen die uitsluitend via de apotheek kunnen worden verkregen…

Auteursinformatie

Universiteit Leiden, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, departement Publiekrecht: prof.mr.dr. A.C. Hendriks, jurist.

Contact A.C. Hendriks (a.c.hendriks@law.leidenuniv.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

WIM
van der Pol

Het contact met de arts betreft in dit artikel in feite een melding. Melden is in de meeste gevallen een gevoelig punt en kan vermeden worden, wanneer de apotheker contact opneemt met de patiënt en hem/haar vertelt dat medicatie (nog steeds) klaarligt in de apotheek. De medicijnen kunnen bezorgd worden en en passant kan naar de reden/aanleiding van het niet ophalen gevraagd worden. Een wijze van communiceren die een lang verhaal kort kan maken. Anders gezegd waarom moelijk doen als het makkelijk kan. Ik meen dat een medicatiegesprek nog vergoed wordt ook. In het dossier kan zelfs een aantekening gemaakt worden, die voor de arts zichtbaar is. Kortom de vraagstelling in het artkel is puur hypothetisch.

Wim van der Pol, apotheker n.p.