Mag carbamazepinetherapie ondanks overgevoeligheid ervoor worden doorgezet?

Klinische praktijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:1870-1

VRAAG 14. Patiënten met telkens terugkerende depressieve perioden waarbij geen externe oorzaken zijn aan te wijzen, hebben soms baat bij een onderhoudsdosis carbamazepine. Enkele malen nam ik waar dat binnen zes weken een jeukende huiduitslag over het hele lichaam ontstond, die na staken van de therapie binnen een week weer verdween. Bestaat er een mogelijkheid om carbamazepine toch te blijven gebruiken en welke veiligheidsmaatregelen moeten dan worden genomen? Het gaat om patiënten bij wie alle andere middelen hebben gefaald, met alle nare gevolgen van dien, ook voor de omgeving.

ANTWOORD. Van alle bijwerkingen van carbamazepine komen huidreacties het meest voor.1 In een prospectief onderzoek bij 280 epilepsiepatiënten moest de behandeling bij 10 wegens bijwerkingen voortijdig worden gestaakt. Bij 63 was sprake van exanthemen.2 Dergelijke exanthemen kunnen vele vormen aannemen: erythemateus, folliculair, maculo-papulair, psoriatiform en pustulair, alsmede purpura. Ook ernstiger vormen zoals erythema multiforme en de syndromen van Lyell…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties