Maat en getal bij de biomedische onderzoeksagenda van Nederland

Perspectief
Thijs M. de Kruif
Lissy A. van de Laar
Niels Hagenaars
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1333
Abstract

Samenvatting

In oktober 2016 publiceerde de Gezondheidsraad het rapport ‘Onderzoek waarvan je beter wordt’. Dat rapport schetst een toekomstscenario waarin umc’s meer inzetten op onderzoek naar kwaliteit en doelmatigheid van zorg en preventie. Het scenario is gebaseerd op interviews en een literatuurstudie. In dit artikel geven wij maat en getal aan het biomedische onderzoek in Nederland en schetsen we de implicaties van de voorstellen van de Gezondheidsraad. Onze conclusie is dat het Nederlandse onderzoeksportfolio beperkt samenhangt met ziektelast en zorgkosten. Er ligt daarom een uitdaging voor beleidsmakers en onderzoekers om thema’s die nu onderbelicht zijn hoger op de Nederlandse onderzoeksagenda te plaatsen.

Auteursinformatie

Gupta Strategists.

Ir. T.M. de Kruif, natuurkundige; drs. L.A. van de Laar, gezondheidswetenschapper; dr. N. Hagenaars, apotheker.

Contact ir. T.M. de Kruif (thijs.dekruif@gupta-strategists.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Thijs M. de Kruif ICMJE-formulier
Lissy A. van de Laar ICMJE-formulier
Niels Hagenaars ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties