Lymfadenopathie in de eerste lijn

Artikel voor onderwijs en opleiding
Klinische praktijk
Jarom Heijmans
Sarah Krausz
Judy M. van Es
Taco W. Kuijpers
Godelieve J. de Bree
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D4901
Abstract

Leermateriaal bij dit artikel

Bij dit artikel hoort extra leermateriaal waardoor u meer inzicht krijgt in het onderwerp. Deze informatie kunt u ook gebruiken bij het geven van bijvoorbeeld colleges.

Maak de toets
Overzicht van te behalen accreditatiepunten
Specialisme Punt(en)
Accreditatie (artsen) buiten eigen vakgebied 1
Arts voor verstandelijk gehandicapten 1
Huisarts 1
Internist 1
Kinderarts 1
Physician Assistant 1

Lymfadenopathie komt vrij frequent voor in Nederland; een huisarts ziet gemiddeld eens per maand een patiënt met deze klacht.1,2 Er is sprake van lymfadenopathie bij pijn of toegenomen grootte van één of meer lymfeklieren; we spreken van vergrote lymfeklieren bij een diameter van > 2 cm voor klieren in de lies en van > 1 cm voor lymflieren op andere locaties.3,4

Lymfadenopathie is een aspecifieke bevinding met een brede differentiaaldiagnose, die afhankelijk is van patiëntgerelateerde factoren als leeftijd, voorgeschiedenis, comorbiditeit en leefstijl. Ook het klinisch beeld en eventuele begeleidende symptomen hebben een sterke invloed op de volgorde van de differentiaaldiagnose.5 Bij het opstellen van de differentiaaldiagnose helpt het om onderscheid te maken in de lokalisatie (lokaal vs. gegeneraliseerd; welk lymfeklierstation?) en in het beloop of de dynamiek (acuut vs. chronisch).

Classificatie van lymfadenopathie

Lokale lymfadenopathie Hierbij is één lymfeklier of een groep lymfeklieren (klierstation) afwijkend. In de…

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, locatie AMC, Amsterdam, afd. Interne Geneeskunde: dr. J. Heijmans, internist-hematoloog (onderafdeling Hematologie); dr. G.J. de Bree, internist-infectioloog en klinisch immunoloog (onderafdeling Infectieziekten); afd. Huisartsgeneeskunde: dr. S. Krausz, internist-oncoloog en huisarts; dr. J.M. van Es, huisarts; afd. Kindergeneeskunde: prof.dr. T.W. Kuijpers, kinderarts-immunoloog.

Contact G.J. de Bree

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

De eerste twee auteurs, Jarom Heijmans en Sarah Krausz, leverden een gelijke bijdrage aan dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Jarom Heijmans ICMJE-formulier
Sarah Krausz ICMJE-formulier
Judy M. van Es ICMJE-formulier
Taco W. Kuijpers ICMJE-formulier
Godelieve J. de Bree ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
NTvG Leerartikelen
Huisartsgeneeskunde

Reacties