Artikel voor onderwijs en opleiding

Lymfadenopathie in de eerste lijn

Anatomische illustratie van een mens.
Jarom Heijmans
Sarah Krausz
Judy M. van Es
Taco W. Kuijpers
Godelieve J. de Bree
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D4901
Abstract

In de rubriek ‘Leerartikel’ beantwoorden experts veelvoorkomende vragen over een bepaald onderwerp. Test je kennis met de online toets en gebruik de bijbehorende powerpoint in het onderwijs.

Op de hoogte blijven van nieuwe leerartikelen, compleet met geaccrediteerde toetsvragen en luisterversie?
⚡Abonneer je op een e-mail alert door het dossier leerartikelen te volgen.⚡

Toets voor nascholing

Aan dit leerartikel is een toets gekoppeld waarmee je nascholingspunten kan verdienen. De toets is beschikbaar tot 8 maart 2023.

Maak de toets
Overzicht van te behalen accreditatiepunten
Specialisme Punt(en)
Accreditatie (artsen) buiten eigen vakgebied 1
  • Deze toets is geaccrediteerd door het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) en is geldig voor alle BIG-erkende specialismen (1 punt).
  • Deze toets telt mee binnen het eigen vakgebied. Dit geldt zowel voor de specialismen in het ziekenhuis als de huisartsgeneeskunde en sociale geneeskunde.
  • Deze toets telt mee buiten het eigen vakgebied.
  • De toewijzing van punten verloopt automatisch via PE-online (het herregistratiesysteem).

Lymfadenopathie komt vrij frequent voor in Nederland; een huisarts ziet gemiddeld eens per maand een patiënt met deze klacht.1,2 Er is sprake van lymfadenopathie bij pijn of toegenomen grootte van één of meer lymfeklieren; we spreken van vergrote lymfeklieren bij een diameter van > 2 cm voor klieren in de lies en van > 1 cm voor lymflieren op andere locaties.3,4

Lymfadenopathie is een aspecifieke bevinding met een brede differentiaaldiagnose, die afhankelijk is van patiëntgerelateerde factoren als leeftijd, voorgeschiedenis, comorbiditeit en leefstijl. Ook het klinisch beeld en eventuele begeleidende symptomen hebben een sterke invloed op de volgorde van de differentiaaldiagnose.5 Bij het opstellen van de differentiaaldiagnose helpt het om onderscheid te maken in de lokalisatie (lokaal vs. gegeneraliseerd; welk lymfeklierstation?) en in het beloop of de dynamiek (acuut vs. chronisch).

Classificatie van lymfadenopathie

Lokale lymfadenopathie Hierbij is één lymfeklier of een groep lymfeklieren (klierstation) afwijkend. In de…

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, locatie AMC, Amsterdam, afd. Interne Geneeskunde: dr. J. Heijmans, internist-hematoloog (onderafdeling Hematologie); dr. G.J. de Bree, internist-infectioloog en klinisch immunoloog (onderafdeling Infectieziekten); afd. Huisartsgeneeskunde: dr. S. Krausz, internist-oncoloog en huisarts; dr. J.M. van Es, huisarts; afd. Kindergeneeskunde: prof.dr. T.W. Kuijpers, kinderarts-immunoloog.

Contact G.J. de Bree (g.j.debree@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

De eerste twee auteurs, Jarom Heijmans en Sarah Krausz, leverden een gelijke bijdrage aan dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Jarom Heijmans ICMJE-formulier
Sarah Krausz ICMJE-formulier
Judy M. van Es ICMJE-formulier
Taco W. Kuijpers ICMJE-formulier
Godelieve J. de Bree ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
NTvG Leerartikelen
Huisartsgeneeskunde

Gerelateerde artikelen

Reacties