Lustrumprijs Nederlandse Anthropogenetische Vereniging

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:1836

Ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan van de Nederlandse Anthropogenetische Vereniging zal tijdens het lustrum-symposium ‘Dynamische mutaties en ziekten’, op 25 november 1994 in Amsterdam de NAV-prijs worden uitgereikt. Kandidaten voor deze prijs zijn jonger dan 40 jaar en hebben in de afgelopen periode een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan het antropogenetisch, medisch genetisch, dan wel klinisch genetisch onderzoek in Nederland.

Aanmeldingen, met vermelding van de onderzoekslijn en een lijst van de gepubliceerde en geaccepteerde artikelen waarvan betrokkene eerste auteur is, dienen vóór 1 oktober 1994 in het bezit te zijn van prof.dr.P.Borst, voorzitter van de jury (pa Antoni van…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties