Locus of control.

Media
R.J.G. Halfens
L.J. Menges
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:934

R.J.G.Halfens, Locus of control. De beheersingsorientatie in relatie tot ziekte- en gezondheidsgedrag. Proefschrift Rijksuniversiteit Limburg te Maastricht, 13 december 1985 (promotoren: prof.dr.A.P.W.M.Appels en prof.dr.H.Philipsen).

Sinds de introductie van het locus of control-concept door Rotter et al, ruim twintig jaar geleden, is veel onderzoek verricht naar dit concept (in Nederland verbonden…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties