Listeria monocytogenes: een ubiquitair voorkomend micro-organisme

Opinie
J. Huisman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:1917-8

‘Een onzindelijke kok veroorzaakt eerder diarree dan rabarber’

Tung-su Pai1

De uitvoerige en soms overdreven aandacht die wordt besteed aan bepaalde voedselbesmettingen, zoals het vÓÓrkomen van Salmonella enteritidis in eieren en pluimvee in het Verenigd Koninkrijk2 en het vóórkomen van Listeria monocytogenes in bepaalde zachte kaassoorten (‘Listeria Hysteria’ schreef Time Magazine in februari j.l.) of pâtés leidt – overigens zeer ten onrechte – de aandacht af van het veel grotere en algemenere (maar zeker niet opgeloste) vraagstuk van de door dierlijke voedselprodukten, direct of indirect, op de mens overgebrachte ziekteverwekkers van de geslachten Campylobacter en Salmonella.

Eén van (vele) ongewenste nevenprodukten van de sterke groei van de bio-industrie in Nederland na de Tweede Wereldoorlog is de eveneens sterke groei van het aantal gevallen van salmonellose en – pas later als zodanig herkend – van campylobacteriose. Naar wordt aangenomen komt campylobacteriose thans tweemaal zoveel voor als salmonellose.3 Dit…

Auteursinformatie

Erasmus Universiteit, Faculteit der Geneeskunde, Instituut Maatschappelijke Gezondheidszorg, Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam.

Prof.dr.J.Huisman, sociaal-geneeskundige.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties