Salmonella enteritidis en het kippeëi; een 'nieuwe' oorzaak van salmonellose bij de mens

Opinie
J. Huisman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:2320-2

‘Sla de eieren in de pan, dan komen er ook geen kwade kuikens van’1

De omvang en de betekenis van het salmonellosevraagstuk bij de mens en het landbouwhuisdier zijn in ons land gedurende een lange reeks van jaren bestudeerd en geanalyseerd. Behalve een groot aantal publikaties werden door de Gezondheidsraad twee adviezen uitgebracht – het eerste al in 1964 en het tweede in 1978 – waarin voorstellen werden gedaan om tot verbetering van de ook toen al ernstige epidemiologische situatie te komen.23 Deze wetenschappelijke adviezen zijn door de overheid of in het geheel niet of zo halfslachtig uitgevoerd, dat het praktische resultaat ervan op de salmonella-endemie onder mens en dier vrijwel nihil is te noemen.

Hoewel af en toe min of meer grote explosies van salmonellose bij de mens worden vastgesteld, kan de situatie in ons land worden gekenschetst als een chronische endemie, die zich uit in…

Auteursinformatie

Erasmus Universiteit, Faculteit der Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Instituut Maatschappelijke Gezondheidszorg, Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam.

Prof.dr.J.Huisman, sociaal-geneeskundige.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties