Verlaagt behandeling het trombo-embolische risico wanneer orale anticoagulantia gecontra-indiceerd zijn?

Linker hartoorsluiting bij atriumfibrilleren

Een sleutel in de vorm van een hart.
H.F.M. (Marina) Huijboom
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D6344

Dit artikel besteedt aandacht aan recent gestart of binnenkort te starten klinisch multicentrisch onderzoek in Nederland.

Achtergrond en het waarom van de studie

Patiënten met atriumfibrilleren én een verhoogde CHA₂DS₂-VASc-score hebben een verhoogd risico op een trombo-embolisch herseninfarct (iCVA). Orale anticoagulantia (OAC) verlagen dit risico met circa 70%. Aangezien > 90% van de bloedstolsels in het linker hartoor lijken te ontstaan, is linker hartoorsluiting (LAAO) een alternatieve methode om trombo-embolische complicaties te voorkomen.1 Deze endovasculaire procedure is laag-invasief en duurt 1-2 uur.

In 2 gerandomiseerde klinische studies (totaal 1114 patiënten) werd aangetoond dat LAAO gelijkwaardig is aan behandeling met een vitamine K-antagonist.2 Op basis van deze resultaten is de behandeling in de Verenigde Staten en veel Europese landen inmiddels opgenomen in het (verzekerde-)zorgpakket voor patiënten die geen OAC kunnen gebruiken. In Nederland is dit nog niet het geval, omdat er nog geen grootschalig of kwalitatief hoogstaand gerandomiseerd onderzoek is uitgevoerd onder deze kwetsbare patiënten.

Om deze situatie te doorbreken heeft het St. Antonius Ziekenhuis…

Auteursinformatie

St Antonius Ziekenhuis, afd. Cardiologie, Nieuwegein: drs. H.F.M. Huijboom, arts-onderzoeker.

Contact H.F.M. Huijboom (m.huijboom@antoniusziekenhuis.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Linker hartoor afsluiten bij atriumfibrilleren?
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde

Ook interessant

Reacties