Liever een ‘gastric sleeve’-operatie

Opinie
L. Maurits de Brauw
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4159
Abstract

De gastric bypass is de vaakst verrichtte bariatrische operatie in Nederland. Deze operatie is populair als effectieve behandeling van overgewicht en hieraan gerelateerde comorbiditeit, zoals diabetes mellitus type 2, slaapapnoe, hypertensie en hypercholesterolemie. Een belangrijk nadeel van de gastric bypass is het ontstaan of voortbestaan van chronische buikpijn, zoals elders in het NTvG wordt beschreven.1 Uit een recent Deens onderzoek blijkt dat binnen 5 jaar na de operatie circa 32% van de patiënten last heeft van chronische buikpijn.

Het optreden van buikpijn na een gastric bypass is niet alleen erg vervelend voor de patiënt, maar ook een nachtmerrie van elke bariatrische chirurg. Buikpijn na een gastric bypass kan namelijk berusten op een interne herniatie. Dit is een obstructie of strangulatie van de dunne darm door een van de twee mesenteriale openingen die ontstaan tijdens het aanleggen van de gastrojejunostomie (Petersen-venster) en de jejunojejunostomie (JJ-venster). Zelfs na het sluiten van deze openingen tijdens de eerste operatie kunnen deze openingen alsnog ontstaan, doordat de patiënt postoperatief gewicht verliest en hierdoor veel intra-abdominaal vet verdwijnt. Een interne herniatie is een potentieel gevaarlijke complicatie die niet alleen moeilijk aan te tonen is, maar met de huidige diagnostiek ook nauwelijks uitgesloten kan worden.2 Buikpijn na een gastric bypass leidt tot veel SEH-bezoeken, ziekenhuisopnames, beeldvormende diagnostiek en diagnostische laparoscopieën.

Kanttekeningen

Patiënten hebben vaker chronische buikpijn wanneer informatie hierover wordt verkregen uit een vragenlijst…

Auteursinformatie

Spaarne Gasthuis, afd. Obesitas Chirurgie, Hoofddorp: dr. L.M. de Brauw, bariatrisch chirurg.

Contact L.M. de Brauw (mdebrauw@spaarnegasthuis.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
L. Maurits de Brauw ICMJE-formulier
Chronische buikpijn na een gastric bypass
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties