Levetiracetam: een anti-epilepticum met interessante farmacokinetische eigenschappen

G.L. Wagner
E.B. Wilms
Ch.J. Vecht
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:1218-21
Abstract

Samenvatting

- Levetiracetam is een nieuw anticonvulsivum voor adjuvante behandeling van partiële epilepsie.

- Het wordt goed verdragen, zonder belangrijke risico's, in een dosis van 1000-3000 mg/dag bij volwassenen.

- De effectiviteit (> 50 aanvalsreductie) bij moeilijk instelbare partiële epilepsie is 22-40, afhankelijk van de dosis. Meer dan de helft van de positieve responders vertoont ook effectiviteit bij monotherapie.

- Levetiracetam veroorzaakt geen inductie of inhibitie van het P450-enzymsysteem of andere enzymsystemen, er is geen actieve metaboliet en het vertoont nauwelijks eiwitbinding. Door deze factoren vertoont het middel niet of nauwelijks interacties met andere medicatie en lijkt het geschikt bij oudere patiënten en bij aandoeningen die complexe farmacotherapie behoeven.

- In vergelijking met andere recent geregistreerde anti-epileptica lijkt levetiracetam veelbelovend wat betreft effectiviteit, verdraagbaarheid en farmacokinetiek. Het eenvoudige doseringsschema is een bijkomend voordeel.

Auteursinformatie

Medisch Centrum Haaglanden, locatie Westeinde, afd. Neurologie, Postbus 432, 2501 CK Den Haag.

G.L.Wagner, assistent-geneeskundige; dr.Ch.J.Vecht, neuroloog-oncoloog.

Stichting Apotheek Haagse Ziekenhuizen, Den Haag.

E.B.Wilms, ziekenhuisapotheker.

Contact dr.Ch.J.Vecht

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties