Levertransplantatie; indicaties, contra-indicaties en juiste moment van verwijzing

Klinische praktijk
B. van Hoek
J. Ringers
L.J. Schultze Kool
O.T. Terpstra
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:1217-20

Dames en Heren,

Ondanks de goede resultaten die tegenwoordig worden bereikt met levertransplantatie (1-jaarsoverleving boven de 80),1 ondergaat momenteel minder dan de helft van de patiënten die hiervoor in aanmerking komen (tabel 1) in Nederland deze ingreep.2 Een belangrijke oorzaak hiervoor lijkt te zijn te late of geen verwijzing naar een levertransplantatiecentrum.3 Waar het bij acuut leverfalen duidelijk is dat met spoed verwijzing nodig is, is het bepalen van het tijdstip waarop orthotope levertransplantatie (OLT) nodig wordt bij een chronische leverziekte vaak moeilijker. Aan de hand van de ziektegeschiedenissen van twee patiënten die onlangs in ons ziekenhuis een OLT ondergingen, gaan wij in op de indicaties, de contra-indicaties en de ‘timing’ van levertransplantatie.

Bij patiënt A, een 50-jarige vrouw, werd in 1966 psoriasis met ernstige artropathie vastgesteld en in 1975 primaire biliaire cirrose (PBC). Er was toen reeds cirrose, maar de waarden in het serum van bilirubine…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, Rijnsburgerweg 10, 2333 AA Leiden.

Afd. Maag-, Darm- en Leverziekten: dr.B.van Hoek, internist.

Afd. Heelkunde: J.Ringers en prof.dr.O.T.Terpstra, chirurgen.

Afd. Radiologie: dr.L.J.Schultze Kool, radioloog.

Contact dr.B.van Hoek

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties